Những trường có học phí từ 500 - 800 triệu đồng/năm ở TP.HCM

Những trường có học phí từ 500 - 800 triệu đồng/năm ở TP.HCM
Học phí lớp 11-12 của 5 trường quốc tế ở Sài Gòn (Đồ họa: Lê Huyền)

Dưới đây là học phí của 6 trường phổ thông ở TP.HCM có mức đóng từ 500 triệu đồng trở lên cho mỗi năm học.  

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

- Từ lớp 1-5 là 509 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 545 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 9-10 học phí là 617 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 685 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế Singapore (SIS)

- Từ lớp 1-3 có học phí 398 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 4-6 là 400 triệu đồng/năm

- Từ lớp 7-8 là 420 triệu đồng/năm.

- Lớp 9-10 là 468 triệu đồng/năm

Trường Quốc tế TP.HCM

- Từ lớp 1-2 học phí ở mức 508 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 3-4 là 542 triệu đồng/năm.

- Lớp 5 là 557 triệu đồng/năm

- Lớp 6-8 là 631 triệu đồng/năm.

- Lớp 9-10 là 660 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 753 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế Mỹ (AIS)

- Từ lớp 1-5 là 475,8 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 523,4 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 9-10 là 549,6 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 có học phí 670,6 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn

- Lớp 1 là 496 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 2-6 là 562 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 7-9 là 629 triệu đồng/năm.

- Lớp 10-11 là 660 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 là 755 triệu đồng/năm.

Nhà trường cho biết sẽ tăng học phí trong năm học nếu chỉ số lạm phát hằng năm vượt quá 12%, và/hoặc tỷ lệ mất giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ tăng hơn 3% tính từ ngày niêm yết biểu phí gần nhất.

Trường quốc tế Mỹ (TAS)

- Từ lớp 1-5 là 404,5-410,5 triệu đồng/năm.

- Từ lớp 6-8 là 457,5 triệu đồng /năm.

- Lớp 9-10 là 507,5 triệu đồng/năm.

- Lớp 11-12 có học phí 549,5 triệu đồng/năm.

Lê Huyền

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
7280 *